sušiaušti

sušiaušti
sušiáušti tr. 1. NdŽ, , Vkš suvelti (plaukus); papurenti (plunksnas): Sušiáuši plaukus tik – koks čia tavo šukavimos Krš. Išvedęs arklį sušiauštais plaukais, tarp ienų stumia, mauna pavalkais T.Tilv. Ji rauda garsiai ir piktai, siūbuodama sušiauštą galvą J.Gruš. [Liūtas] nagus išplėtęs, gaurus sušiaušęs taisosi jį suplėšyti S.Dauk. | refl. tr., intr.: Visi [jauni] susipurenę plaukus, susišiáušę Krš. Kaip išsitrinkai [galvą], palikai toks susišiáušęs, supūręs Krš. Susišiáušusi kaip laumė – ar ana nešukuojas? Krš. Susišukuok plaukelius – susišiáušus Žg. Kur tep plaukus susišiáušei? Mrj. Vaikščioja susišiaušusi, vargšė, kad gailu žiūrėti LzP. Susišiáušusi galva tavo, iš miego atsikėlus J. Sudekiuojami arkliai nesusišiáuša Šts. Višta susišiáušusi, t. y. papurusi, dvės J. Susišiaušę vištyčiai, išvirtusiais sparnais Šts. | prk.: Jūra susišiaušė prieš pareinantį sominį . Viršum stepės dunksojo vėjų sušiauštas audros debesis . | Kad muni sušiáušė (išgąsdino), ir kepurė nukrito iš tos baimės Šts.padaryti nelygų, neglotnų, pašiurusį: Stovėjo vėjų sušiaušta skerdžiaus trobelė K.Bor. Jei žiūrėsime iš terasos, matysime tamsiai mėlyną ežerą, sušiauštą vėjo . Vėjai sušiáušė ilginius Brs. Lygiai kaip dangtis, šturmo sušiáuštas BM417. Vėjas lendrinio stogo nesušiáuša Rt. Žirklės atšipusios – tiktai nagą sušiáušei, nenukirpai Skr. | refl.: Peilio ašmens susišiáušė, kai ant tekilo pradėjo galąst Jrb. Žalias medis susišiáuša abliuojamas, nespinda Šts. 2. NdŽ sukurstyti. 3. refl. prk. pasipūsti, užsirūstinti: Susišiáušti prieš vienas kitą NdŽ.
◊ pláukus sušiáušti įvaryti baimės: Panašus vaizdas gero pasakotojo lūpose sušiauštų plaukus ne tik mažiems, bet ir dideliems klausytojams .
plaukaĩ susišiáušė apėmė baimė: Mun jau plaukaĩ susišiáušė, bet, misliju, nepasiduosiu Lnk.
širdìs susišiáušė apėmė pasibaisėjimas: Širdìs susišiáuša, senus laikus priminus Krt.
\ šiaušti; atšiaušti; išsišiaušti; nušiaušti; pašiaušti; paršiaušti; peršiaušti; prišiaušt; sušiaušti; užšiaušti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • susiausti — susiaũsti vksm. Mótina sùsiautė vai̇̃ką į añtklodę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • sušiaušti — sušiáušti vksm. Šukúok gražiai̇̃ – nesušiáušk plaukų̃ …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • susiausti — 1 susiaũsti, susiaũčia (sùsiaučia), sùsiautė Rtr, NdŽ 1. tr., intr. N, Š susupti, suvynioti, suvystyti: Susiaũsk vaiką į drobulę J. Motina savo vaiką tik į skarą sùsiautė ir paliko Up. Išlingavo mane sena motušelė, šiltu atprausė, plonu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • susiausti — 2 susiaũsti, susiaũdžia, sùsiaudė intr. 1. Š, NdŽ imti siausti. 2. NdŽ susilieti į ištisinį gausmą: Ė tie balsai visokie teip krūvon susiaũdžia, kad jų skyrium nežymu, ė tik širdį griaudžia A.Baran. siausti; atsiausti; pasiausti; susiausti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • susiaustinis — susiaustìnis, ė adj. (2) kurio skvernai susiausti: Susiaustinis sarafanas BŽ477 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • susiautimas — susiautìmas sm. (2) → 1 susiausti: 1. DŽ1. 2. refl. Žiedelių susisiautimas (susiglaudimas) rš. 3. → 1 susiausti 6: Šiemet baisus kopūstų susiautìmas kietai Šts. 4. → …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antsiausti — 1 antsiaũsti, añtsiauta, añtsiautė (ž.) tr. uždengti, užgaubti, užsiausti: Ką šiandien piemenie antsiaũsi? Jdr. Nu ir dabar baltą drobulę añčsiautė, ančklojo Lk. Tokį kilimą ant pečius antsiautusios, ant dešiniuoju pečiu segele susegė S.Dauk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsiausti — 1 apsiaũsti, apsiaũčia (àpsiaučia), àpsiautė NdŽ; L 1. tr. H159, R, Sut, K, Š, Rtr apdengti, apsupti, apgaubti (skara, drabužiu); užvilkti (ant kito drabužio): Apsiaũsk mergelę skepetu, kad nesušaltų Skdv. Agurkų rasodą vakare reikės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsiausti — 1 atsiaũsti, atsiaũčia (àtsiaučia), àtsiautė tr. BŽ481 ką dengiantį, gaubiantį atklėsti, atlapoti: Liuob atsiaus kuskelę, nusiaus į užpakalį ir susiaus vėl į pryšakį Šts. Supynė po pyną už kožnos ausies, àtsiautė į pryšakį ir apsuko aplinkuo …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsiausti — 2 atsiaũsti, atsiaũdžia, àtsiaudė intr. atsklisti, atgausti: Kad nors vienas žodelis atsiaũstų ir pas mane per jūres marias Jž. siausti; atsiausti; pasiausti; susiausti; užsiausti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”